▲Isabell▲

"lost in confusion, like an illusion"

Fina underbara vän
Spyr på mänskligheten

Allting känns så meningslöst

blossomly:

 
Theme